Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat Bagi Indonesia - Materiku
Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat Bagi Indonesia

Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat Bagi Indonesia

Hati nurani manusia sangat merindukan rasa damai, aman, tertib, dan tenteram suasana perikeadilan dan perikemanusiaan. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, negara Indonesia harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai kerjasama dan perjanjian internasional dengan negara lain di dunia.

Kerjasama dan Perjanjian Internasioal yang Bermanfaat Bagi Indonesia

Adanya kerjasama dan perjanjian internasional sangat diperlukan untuk mempertahankan keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia. Begitu pula bangsa Indonesia harus terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dan dengan organisasi internasional.

Bentuk Kerjasama Indonesia dengan Negara Lain

Contoh-contoh bentuk perwujudan kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia antara lain sebagai berikut.

 1. Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Gunea yang ditandatangani di Jakarta pada 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement.
 2. Persetujuan garis batas landas continent antara Indonesia-Singapura tentang Selat Singapura pada 25 mei 1975.
 3. Perjanjian antara Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan pada tahun 1945.
Kerjasama dan perjanjian internasional harus kita tingkatkan demi meningkatkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Usaha Menjalin Kerjasama Internasional

Usaha-usaha yang dilakukan bangsa Indonesia untuk terus menjalin kerjasama internasional, antara lain sebagai berikut.
 1. Memperkenalkan kebudayaan nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah-daerah tujuan wisata.
 2. Pertukaran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam kegiatan olahraga dan kejuaraan internasional.
 3. Meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi dan menyesuaikan terhadap perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi damai.
 4. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
 5. Meningkatkan kegiatan ekonomi, melalui perdagangan ekspor-impor yang saling menguntungkan serta pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kerjasama antarnegara di dunia ini mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Hal yang Perlu diperhatikan dalam Membina Hubungan Kerjasama dengan Negara Lain

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan kerjasama antarnegara antara lain sebagai berikut.
 1. Saling membina hubungan baik dan persahabatan antarbangsa.
 2. Membantu sesama bangsa atau negara lain yang membutuhkan bantuan.
 3. Membina kesejahteraan bersama.

Itulah kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia, semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi semua orang.

Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar

Ada yang ingin ditanyakan? Yuk! Tulis dikolom komentar.

Catatan: Centang "Beri tahu saya" atau "Notify me" agar balasan komentar masuk ke e-mail anda.